Het belang van waarden bij duurzame globalisering

De huidige crisis biedt kans voor een nieuwe economische ordening. De acute uitdagingen van de crisis zijn duidelijk. Overal ter wereld maken mensen zich zorgen om hun baan, hypotheek en pensioen. Daarnaast speelt de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan en om nieuwe energiebronnen te ontwikkelen.Regeringsleiders stellen dat er twee redenen zijn waarom deze crisis ook een keerpunt en kans kan blijken om de wereldeconomie evenwichtiger te maken: enerzijds is de onmiddellijke ineenstorting van het financiële stelsel afgewend, anderzijds is er een sterk besef van gezamenlijke internationale verantwoordelijkheid. Iedereen realiseert zich dat er fundamentele veranderingen nodig zijn. Met als doel een marktgestuurde en sociale wereldeconomie die evenwichtig, billijk en duurzaam is.

De crisis heeft aangetoond dat duurzame globalisering niet mogelijk is als de belangrijke marktspelers de beginselen van verantwoordelijk handelen veronachtzamen, zoals is gebeurd in de financiële sector. Regeringsleiders als Jan Peter Balkenende en Angela Merkel vinden het daarom onvermijdelijk dat regelgeving en toezicht worden aangevuld met een kader van gemeenschappelijke waarden dat grenzen stelt aan excessief en onverantwoordelijk handelen (zie ook het artikel in het NRC van 18 maart). Dat kader van waarden – in combinatie met beginselen en regels – beteugelt de krachten van de markt op zo’n manier dat recht wordt gedaan aan de belangen van alle mensen in dit tijdperk van globalisering.

Dat Balkenende een voorliefde heeft voor het thema waarden en normen is bekend. Nu de input van de auteur: het willen sturen op waarden op globale schaal vertaalt zich direct in het sturen op waarden op landelijk en regionale niveau, en een paar systeemniveaus lager: in de lokale bedrijven, op school, in de zorg, op de sportclub, op straat en thuis. Het bezig zijn met waarden, het duiden van wat we met zijn allen belangrijk vinden, zal de komende tijd een cruciale succesfactor zijn voor een duurzame economie.

‘Bezig zijn met waarden’ houdt ook in ‘het willen meten en spiegelen van waarden’. Sturen op waarden impliceert óók het monitoren van waarden. Het is daarom onvermijdelijk dat online instrumenten voor het meten van waarden opgang doen binnen het bedrijfsleven en bij instellingen en overheid.

Op de site van Symfoia kunt een voorbeeld van een meetinstrument voor waarden zelf uitproberen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *