HNW Voorbij : Is Het Nieuwe Werken de nieuwe religie?

HNW lijkt op dit moment het leidende gedachtegoed op het gebied van kantoor- en werkprocesinnovatie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het efficiënter organiseren en huisvesten van werk. Het Nieuwe Werken is dan ook een prachtig gedachtegoed en heeft tal van waardevolle concepten en projecten opgeleverd. Desondanks lijkt HNW wel enigszins op een geloof waarbij leiders het nieuwe heil prediken en er vele trouwe, volgzame gelovigen zijn.

Dit artikel is deel  twee van een vierluik en verscheen eerder in vergelijkbare vorm als artikel in het vakblad Leren in Organisaties.

De invoering van het flexibele kantoorconcept bij Interpolis medio jaren negentig was een bron van inspiratie voor veel organisaties in hun zoektocht naar kantoor- en werkprocesinnovatie. Inmiddels zijn tal van initiatieven gestart op dit gebied en verschillende partijen introduceren nieuwe werk- en inrichtingsvormen, veelal gedreven door hoogwaardige technologische oplossingen. Het momenteel meest bekende en tot de verbeelding sprekende voorbeeld hiervan is ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW).

Ik wil mij echter niet beperken tot ‘geloven’ en vinden het van groot belang om de feiten te onderzoeken achter de ontwikkelingen die het werken in onze samenleving de komende pakweg tien jaar sterk gaan beïnvloeden. De implementatie van nieuwe werk- en inrichtingsvormen binnen organisaties roept diverse vraagstukken op die relevant zijn voor verder onderzoek. Van ‘Tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ moeten we ons bijvoorbeeld afvragen of dit voor alle medewerkers moet gelden of slechts voor specifieke groepen. Dergelijke ontwikkelingen op het gebied van werk zijn van groot belang voor onze visie op de organisatie en huisvesting van werk op langere termijn. Wat is het gevolg van de veranderende relatie tussen werk, werkgevers en werknemers? Welke veranderingen gaan gepaard met de toetreding van de ‘studiehuisgeneratie’? Reden voor ons om onderzoek te doen naar de feiten zijn achter deze ontwikkelingen en hun uitwerking op de inrichting en organisatie van werk op langere termijn.

De omgeving waarin we werken, de aard van ons werk en de manier waarop we ons werk doen verandert en zal blijven veranderen. Het onderzoeken van de belangrijkste huidige en toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op werken is daarom volgens ons onlosmakelijk verbonden met een benadering waarin werken als thema, en niet bijvoorbeeld technologie, centraal staat. Uiteindelijk doel is om te ‘weten’ en om daarmee daadwerkelijk verder te kunnen gaan dan ‘geloven’.

Hans van der Werff werkt als Managing Director bij adviesbureau Berenschot en houdt zich daar onder andere bezig met kantoorinnovatie en de toekomst van werk. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt Berenschot samen met de TU Eindhoven, het Centre for People and Buildings en de Rijksgebouwendienst.

4 thoughts on “HNW Voorbij : Is Het Nieuwe Werken de nieuwe religie?”

Het Nieuwe Werken bestaat, al 50 jaar zelfs. 12 jaar ago

[…] blogs de lucht in onder het mom van ‘het Nieuwe Werken’; zoals bij onze collegae van Innovatief Organiseren. Omdat het een trend is levert ook ManPro zijn […]

Het nieuwe werken een religie? « IBLC community 12 jaar ago

[…] Berenschot, in een ingezonden colmun op innovatief organiseren.nl Wat is jou mening hierover? Lees het artikel en discussieer mee in onze linkedin […]

Bas van de Haterd: Werken Nieuwe Stijl (recensie) | Innovatief Organiseren 12 jaar ago

[…] de laatste maanden iedere week wel een vers boek uit dat op een of andere manier gerelateerd is aan HNW. Maar leveren al deze nieuwe publicaties ook nieuwe inzichten op? Ik nam de proef op de som en las […]

Paul de Bruijn 12 jaar ago

Inderdaad de term ‘Het Nieuwe Werken’ is uit.
Het Nieuwste Nieuwe Werken is voor mij een andere attitude van de medewerkers. Ik spreek dan van de huidige 20min-generatie. Zij willen in veel gevallen geen binding meer met het bedrijf, maar met een klus. Werken op elk gewenst tijdstip (hun wens dan), op elke gewenste plek (hun plek dan) en samen met hun netwerkmaatjes. En onder hun voorwaarden. Die kunnen ze stellen want het zijn niet de slechtsen die voor zichzelf beginnen.
De 20-minners zullen de dertigers, die denken tot de internetgeneratie te behoren, digitaal onder de voet lopen. Dan heb ik het nog niet over het 40-plus management, waarvan ik onlangs op managersonline.nl las, dat ze social media vooralsnog een hype vinden.
Ik zou zeggen DREAM ON!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *