Meten op sociale innovatie, voor meer rendement uit de organisatie

De wereld verandert in razend tempo. Economische neergang, koersdoelen onder druk, mislukte fusies, faillissementen, massa ontslagen; voorzichtigheid alom is het adagium. Scherpte binnen de organisatie is noodzaak. Hoe lukt het om opgewassen te zijn tegen de uitdagingen van deze tijd en sterker nog kansen te creëren met blijvende resultaten?

Automatisering is veelal ver doorgevoerd, processen zijn efficiënt ingericht, stuurinformatie op concrete en harde gegevens is voorhanden, echter de verborgen processen en ‘zachte’ gegevens zijn over het algemeen veel minder goed in kaart gebracht. Terwijl juist in verschillende wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond, dat het sociale systeem een essentiële rol speelt bij het welslagen van vernieuwing.

Op de markt zijn diverse meetinstrumenten (INK, BSC, SIX SIGMA,… enz.) beschikbaar, waarmee de organisatie kan meten en sturen op ‘harde’ aspecten en factoren voor procesverbetering, kwaliteitsverbetering en vernieuwing. Echter voor het stimuleren van de ontwikkeling van de ‘zachte’ kant van de organisatie om gericht te komen tot verbetering en vernieuwing van de organisatie, het aanbod, de prestatie en toegevoegde waarde bestaan nog weinig gedegen meetinstrumenten, maar hier komt nu eindelijk verandering in.

Het NCSI meldt een nieuw meetinstrument dat zich expliciet richt op de ‘zachte’ kanten van innovatie en ook het Zorg Innovatie Platform geeft een vooraankondiging van dit instrument. Het instrument is opgezet vanuit de principes van open en sociale innovatie. Vanuit een willekeurige doorsnede van de organisatie worden vitale en kritische kenmerken over de organisatie door middel van een online assessment aan management en medewerkers bevraagd. De meting levert geen beeld van de status quo, maar biedt direct al handvatten voor verbetering doordat het resultaat afgezet wordt tegen een gewenste situatie of normering.

In dit instrument zijn vele wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van organisatievernieuwing en innovatie samengebracht. Zes hoofdcompetenties (leiderschap, visie, netwerk, resources, structuur en cultuur) zijn onderverdeeld in subcompetenties en vragensets. Hierin komen onderwerpen aan de orde die allen positief correleren met innovatie en organisatieontwikkeling.

Dwars op deze competenties worden nog zes thema’s behandeld: communicatie, creativiteit, stimulering, ondernemerschap, samenwerking en lerend vermogen. Deze thema’s bieden de organisatie aanvullende handvatten om integraal en organisatiebreed te werken aan vernieuwing.

Biedt dit instrument dan eindelijk de mogelijkheid voor alle organisaties in Nederland om ook daadwerkelijk gericht te werken aan innovatie en organisatievernieuwing? Ik denk van wel en hou jullie graag op de hoogte!

1 thought on “Meten op sociale innovatie, voor meer rendement uit de organisatie”

Jozef 12 jaar ago

Patrick Vermeren beschrijft in “Rond Leiderschap” een meetinstrument waarbij men zich vooral toelegt op leer-objectieven.
De tool die hij daar promoot is ProMes. http://promes.cos.ucf.edu/index.php

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *