Rapport ‘Werken aan de robotsamenleving’

Het rapport onder de titel ‘Werken aan de robotsamenleving’ van het Rathenau Instituut is een interessant document aan de hand waarvan gedebatteerd kan worden over de thema’s slimmer werken en sociale innovatie in de 21e eeuw.

Een van de conclusies is dat ‘baanpolarisatie’ gaat ontstaan: door automatisering blijven er banen over voor hoog- en voor laagopgeleiden, maar verdwijnen juist banen op middelbaar niveau. De mensen op middelbaar niveau moeten doorstromen naar andere sectoren waar wel werk is. Scholing wordt genoemd als een belangrijke manier om mensen voor te bereiden op verandering. Mensen moeten zich concentreren op vaardigheden waar computers slecht in zijn zoals creativiteit. Een van de aanbevelingen van het Rathernau Instituut is een brede maatschappelijke discussie over de rol van technologie in onze beschaving.

folkemodet

Naar mijn mening zou Nederland in navolging van Zweden met het ‘Almedalveckan’ op Goteland en Denemarken met het ‘Folkemødet’ op Bjornholm een uniek platform moeten organiseren dat jaarlijks plaatsvindt. Het idee is dat vertegenwoordigers uit de publieke, private, non-profit sector en burgers elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en debatteren over belangrijke maatschappelijke thema’s. Dus geen elitaire discussie tussen enkele opinieleiders, kennisinstellingen, adviesbureaus en de meest vooruitstrevende organisaties. Op Folkemødet 2015 zijn meer dan 100.000 bezoekers geweest. Volgens Rudi Westendorp (NRC 17 juni 2015) laat het zich het best omschrijven als een mix tussen een maritiem event als Sail Amsterdam, het debatprogramma Buitenhof en het bierfeest in het Beierse München.

Het zou een enorme stimulans kunnen zijn voor ondernemerschap en innovatie in alle sectoren. Een debat over werken aan de robotsamenleving past uitstekend op de agenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *