Sociale innovatie is effectiever dan technologische innovatie!

De uitkomsten van het onderzoek naar sociale innovatie uitgevoerd door professor Volberda zijn regelmatig in het nieuws. Maar, wat was sociale innovatie ook al weer?

Volberda geeft als definitie van sociale innovatie: ‘het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en het maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent’. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 25% van het innovatiesucces in Nederland bepaald wordt door R&D-investeringen en dat 75% van het succes bepaald wordt door sociale innovatie (= innovatief organiseren). Technologische innovatie is weliswaar goed voor de creatie van kennis, maar het snel en goed toepassen en benutten hiervan vraagt om sociale innovatie. Sociale innovatie is dus effectiever dan technologische innovatie!

De onderzoekers hebben al in eerdere onderzoeken gezocht naar de relaties tussen het innovatief vermogen van organisaties en hun organisatiekenmerken. Uit deze onderzoeken heeft Volberda de belangrijkste ‘hefbomen voor sociale innovatie’ afgeleid.

Innovatieve organisatievormen: flexibel organiseren

 • Zelforganisatie door gedecentraliseerde, hechte sociale netwerken. Door werken in teams krijgen medewerkers verbinding, ruimte, ambitie en enthousiasme.
 • Hoge interne verandersnelheid door het continu monitoren van veranderingen in de omgeving en het aanpassen van eigen processen en producten.
 • Balanceren van innovatie en efficiency: meten en sturen op financiële en operationele resultaten (korte termijn), maar ook op nieuwe productintroducties en competentie ontwikkeling (lange termijn).
 • Decentralisatie van besluitvorming en maximaliseren van vaardigheden en informatie op ieder niveau in organisatie.

Nieuwe management vaardigheden: dynamisch managen

 • Hoog kennisabsorptievermogen door het snel herkennen van nieuwe kennis en inzichten en deze intern toepassen. Initiatieven nemen voor externe kennisuitwisseling.
 • Visionair leiderschap met heldere en uitdagende visie die samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert en grensvoorwaarden voor gedecentraliseerde besluitvorming stelt. Visie op gehele waardeketen waarin de organisatie actief is.
 • Cross-functionele samenwerking in teams.
 • Formaliseren van leren: leren van eigen fouten, vervolgens verbeteringen doorvoeren en verspreiden van kennis van best-practices binnen de organisatie.

Hoogwaardige arbeidsrelaties: slimmer werken en talentontplooiing

 • Talentontwikkeling door medewerkers te betrekken bij verschillende activiteiten (bijvoorbeeld: productontwikkeling én markintroductie). Investeren in kennisontwikkeling en ruimte geven voor initiatief en experimenteren. Zorgen voor diversiteit van mensen.
 • Variëteit aan (management)competenties: kennisbasis die diep genoeg is om operationele problemen op te lossen, maar vooral breed genoeg is om nieuwe processen of producten te kunnen creëren.
 • Beloning op basis van teamprestaties zodat medewerkers van begin tot eind betrokken zijn bij resultaten.

Co-creatie: samenwerking met externe organisaties

 • Opzetten van en deelnemen in externe netwerken en strategische kennisallianties.
 • Samenwerking en kennisdeling met klanten, leveranciers en externe stakeholders.
 • Formaliseren van alliantiemanagement zodat deze competentie verder ontwikkeld wordt.

Door het wetenschappelijk onderzoek van professor Volberda zijn hefbomen voor sociale innovatie gevonden die in de praktijk van uw eigen organisatie kunnen worden toegepast. Overigens zijn, volgens de onderzoekers, organisaties die sociale en technologische innovatie weten te combineren met efficiency in de operationele processen het meest succesvol.

Bron: ‘Slim managen & Innovatief organiseren’(2007) van professor H. Volberda e.a. en ‘Innovatiemonitor Zorg’ (2012) idem, beiden uitgevoerd door INSCOPE – Research for innovation

Dit eerder gepubliceerde artikel is geselecteerd door de redactie om opnieuw te publiceren omdat het onderwerp nog steeds, of opnieuw, relevant is.

3 thoughts on “Sociale innovatie is effectiever dan technologische innovatie!”

Ruud 7 jaar ago

Goed artikel, echter ben ik het niet helemaal eens met de uitspraak over technische en sociale innovatie. Zonder technische innovatie is er geen sociale innovatie, soort kip en ei discussie vermoed ik zo. Enige wat ik een beetje mis zijn praktische tips, wellicht dat het nieuwe werken een belichaming is van sociale innovatie. Onlangs een artikel geschreven over het nieuwe werken, wellicht een goede toevoeging op dit artikel

http://innovatie-site.nl/het-nieuwe-werken/

Ik kijk uit naar je reactie

Ruud

Eric Alkemade 7 jaar ago

Ruud,
Bedankt voor je reactie! Wat betreft je opmerking over ‘kip-ei discussie tussen technische en sociale innovatie’ kan ik gedeeltelijk met je meegaan. Natuurlijk is veel ‘sociale innovatie’ pas mogelijk geworden door ICT-toepassingen. Maar, een constante stroom aan ‘technische innovatie’ ontstaat pas nadat organisaties op een sociaal-innovatieve manier werken, denk aan Google en Apple.
Je opmerking dat ‘het nieuwe werken (HNW)’ een vorm van ‘sociale innovatie’ is, klopt als je HNW als veel breder ziet dan alleen plaats- en tijdonafhankelijk werken. En dat is in veel organisaties niet zo omdat oude managementprincipes gehandhaafd blijven. In je eigen artikel ga je gelukkig uit van de brede definitie.
En voor praktische tips, bijvoorbeeld over controle-vertrouwen kun je de andere artikelen op Innovatief Organiseren raadplegen!
Groeten, Eric.

Ruud 7 jaar ago

Hi Eric,

Ik denk dat het wat dat betreft lastig blijft om de vinger op de zere plek te leggen. Wat was er eerst?

Wanneer HNW enkel gezien wordt als tijd en plaats onafhankelijk werken dan ik denk ik dat een organisatie het niet heeft begrepen waarom HNW gebruikt wordt. Krijg dan het idee dat veel organisaties HNW introduceren ‘omdat iedereen dat doet’ en dus eigenlijk niet duidelijk weten wat ze er mee kunnen en vooral willen bereiken.

Heb jij nog op of aanmerkingen op deze 5 tips Eric?

http://innovatie-site.nl/5-tips-om-innoveren/

Ruud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *