De 16 dilemma's bij het innoveren

Al eerder meldde ik dat collega-redacteur Richard Puyt en ondergetekende bezig zijn met de desk research voor ons boek over misverstanden omtrent innovatie. Het leuke is dat ik nu allerlei rijtjes van misverstanden, paradoxen en dilemma’s tegenkom. Hetzelfde fenomeen doet zich voor als je net een nieuwe auto hebt gekocht. Ineens zie je overal auto’s van hetzelfde type rijden!

Lezers helpen ook mee om de lijst met rijtjes compleet te maken. Dank daarvoor. Keep it coming! Van Jan Hoetmer kreeg ik bijvoorbeeld de tip over een artikel op FastCompany.com over een onderzoeksproject van HBS professor Teresa Amabile: The 6 Myths of creativity. Daarover een andere keer. In deze posting de zestien dilemma’s van innovatie zoals opgetekend in het boek Corporate entrepreneurship & Innovation van Morris, Kuratko en Covin (2 editie). Volgens mij zijn het lang niet allemaal dilemma’s, maar á la. Ik ben benieuwd wat jullie van dit rijtje vinden.

Morris, Kuratko en Covin komen met de volgende zestien innovatiedilemma’s (‘losjes’ vertaald naar het Nederlands en ingekort):

 1. Niet alle ondernemers zijn innovatoren, en niet alle innovatoren zijn ondernemers. Maar voor succesvol ondernemen heb je in ieder geval continue innovatie nodig.
 2. Innovatie gaat over het onbekende. Management gaat over beheersing. Hoe beheers je het onbekende?
 3. Innovatie gaat over het breken van regels. Mensen die de regels breken gaan meestal niet lang mee in organisaties.
 4. Succesvolle innovatie vindt plaats in situaties waarin er beperkingen zijn, routines en deadlines. Er is behoefte aan zowel vrijheid als discipline.
 5. Als een bedrijf niet innoveert zal het ten onder gaan. Maar hoe meer een bedrijf innoveert, hoe vaker er mislukkingen zullen optreden.
 6. Een innovatie slaagt omdat er behoeften van klanten mee worden vervuld. Maar klanten kunnen hun behoeften niet duidelijk omschrijven.
 7. Innoveren is riskant. Niet innoveren is nog riskanter.
 8. Innovatie kan revolutionair of evolutionair zijn. Beide kennen andere kostenpatronen, risico’s, en opbrengsten. Maar ze vereisen ook eigen structuren en management stijlen.
 9. Een bedrijf dat innoveert helpt mee aan de veroudering van zijn eigen producten, ook als die ‘oude’ producten nog winstgevend zijn.
 10. Innovaties hebben specifieke infrastructuren nodig om succesvol te zijn. Maar de benodigde infrastuctuur is vaak pas bekend op het moment dat de innovatie is uitontwikkeld.
 11. Hoewel innovatie steeks (technologisch) complexer en duurder wordt, komen de meeste innovaties niet van grote bedrijven maar van individuen.
 12. Innovatoren zoeken vaak naar de ‘ultieme oplossing’, terwijl de markt zit te wachten op producten en diensten die ‘goed genoeg’ zijn. Zoeken naar de ‘ultieme oplossing’ drijft de kosten van de innovatie op en draagt bij aan zijn mislukking.
 13. Technologiegedreven innovatie leidt vaak tot baanbrekende producten waar niemand op zit te wachten, terwijl klantgedreven innovatie vaak leidt tot marginale productaanpassingen en ‘me too’ producten die geen concurrentievoordeel opleveren.
 14. Hoewel innovatie vaak wordt geassocieerd met genialiteit en briljante ingevingen, heeft het vaak meer van doen met doorzettingsvermogen.
 15. Hoewel innovatie vaak wordt geassocieerd met het ‘veranderen van de regels van het spel’, heeft het meer te maken met het spelen van een totaal nieuw spel.
 16. De eerste op de markt zijn met een nieuw product levert niet altijd succes op, en tweede of derde zijn niet altijd een mislukking.

Ken je nog andere dilemma’s, paradoxen of misverstanden over innovatie? Vind je sommige van bovenstaande dilemma’s onzin? Laat het mij weten via edwin_lambregts@yahoo.com. Wij zijn ook nog op zoek naar goede innovatiecases. Datzelfde geldt voor managers en onernemers met veel praktijkervaring op het gebied van technologische, organisatorische en strategische innovatie.

2 thoughts on “De 16 dilemma's bij het innoveren”

Tien dingen die misgaan bij het bedenken van nieuwe producten | Innovatief Organiseren 13 jaar ago

[…] van Wulfen, auteur van het boek Nieuwe Producten Bedenken, las mijn oproep voor ‘lijstjes’ over innovatiemisverstanden, -dilemma’s en paradoxen. Dit alles in verband met het nieuwe […]

Jan Taco te Gussinklo 13 jaar ago

Innoveren is veelal combineren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *