Strategie: van denken naar doen!

Wat zou het toch fijn zijn als je als manager alle strategische antwoorden hebt op de uitdagingen van de wereld van morgen. Alhoewel, onzekerheid zorgt ook voor de nodige creativiteit en uitdagingen. In de huidige markt met alle onzekerheden worden managers uitgedaagd om meerdere strategische opties open te houden om op die manier flexibeler in te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen. Uit het jaarlijkse Strategy Trends onderzoek dat Berenschot sinds 2006 uitvoert onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt echter dat managers moeite hebben met het vinden van antwoorden.

De traditionele aanpak voor strategische trajecten lijkt niet langer te voldoen en het implementeren van de gekozen strategieën blijft te vaak hangen in intenties. Dit heeft ons ertoe aangezet om op basis van trends, inzichten en praktijkervaringen van de afgelopen tien jaar in Het Groot Strategieboek een fundamenteel nieuw en doorontwikkeld strategie- en implementatieproces te beschrijven. “Een strategieproces van deze tijd is niet meer jaren vooruitkijken, maar het wordt een continu proces. Als organisatie moet je onafgebroken kunnen monitoren en bijsturen om toekomstbestendig te blijven” licht Simone Buijs, een van de auteurs, toe.

In een continu strategieproces dien je een strategieproces op ieder moment te kunnen starten. Dit in tegenstelling toe de traditionele methoden waarin de geijkte stappen steevast worden doorlopen van visie en missie naar implementatie en het vaak in een (meer)jaarlijks ritueel wordt gegoten. Het nieuw beschreven strategieproces houdt meerdere opties open in plaats van zich te richten op één stip op de horizon. “De huidige tijd vraagt tevens van managers om aandacht te hebben voor het verbinden van mensen aan de strategische richting en hen vertrouwen te geven in onzekere tijden” benadrukt Sascha Bruggink, mede auteur en senior consultant bij Berenschot. In plaats van top down binnen de eigen organisatie is het strategieproces in dialoog vormgegeven met verschillende stakeholder binnen en buiten de organisatie.

In ‘Het Groot Strategieboek’ bieden de auteurs een veelheid aan methoden en technieken om tot strategische keuzen en uitvoering te komen. Hiermee leiden ze bedrijven door het eigen strategie- en implementatieproces en dragen ze modellen, werkvormen en voorbeelden aan om het proces inhoudelijk vorm te geven én te verrijken. Authenticiteit, interactie en slagvaardigheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Meer informatie over de Strategische Dialoog en het Groot Strategieboek? Kijk op Neem contact op met Sascha Bruggink (s.bruggink@berenschot.nl) of Simone Buijs (s.buijs@berenschot.nl). Beiden zijn senior consultant bij adviesbureau Berenschot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *