Stemwijzer (2)

Heeft u de spotjes gezien op de televisie van de waterschaps-verkiezingen 2008? Een man staat met een ladder op een groen vlot in de vorm van Nederland. Hij plakt op een billboard een affiche van de waterschapsverkiezingen 2008. Het heeft even geduurd voordat het tot me doordrong. De campagne is een onderdeel van de langlopende campagne Nederland Leeft met Water (de vorige was met weerman Peter Timofeef in een badkuip). Ik moet eerlijk toegeven dat ik tot enkele dagen geleden eigenlijk niet goed kon uitleggen waar de waterschaps-verkiezingen 2008 over gaan. Terwijl onze collega Hans Weijmer zichzelf kandidaat heeft gesteld. Maar goed, er is voor onwetende burgers zoals ik een kiescompas gemaakt door Andre Krouwel c.s. van de VU.

Het kiescompas heb ik even snel ingevuld, terwijl ik via de telefoon uitleg kreeg over  waterschappen en waarom ik eigenlijk moest stemmen.  Het komt er op neer dat je mag stemmen omdat je belasting betaalt. En daarom heb je recht op inspraak. Zelf vind ik dat waterschappen vooral hun werk goed moeten doen (onzichtbaar op de achtergrond) en dat hier niet politiek voor hoeft te worden bedreven. Maar, dat is natuurlijk weer veel te simpel gedacht.

Na de kandidaatstellingen zijn de geregistreerde belangengroeperingen door de landelijke projectorganisatie van de waterschapsverkiezingen 2008 uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hier mochten ze samen met de mensen van kiescompas hun verkiezings-programma’s laten vertalen in stellingen. Oordeel zelf over het resultaat…

Een andere interessante ontwikkeling is het stemmen bij de waterschaps-verkiezing zelf. Begin vorige week is de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet” onder aanvoering van de vermaarde Rob Gongrijp (voor de hackers onder u, dit is de founding father van XS4all). De waterschappen zijn van plan om van 13 tot en met 25 november 2008 landelijke waterschapsverkiezingen te houden, waarbij de kiezers per post kunnen stemmen. Bij deze verkiezingen willen de waterschappen bij het tellen van de stemmen gebruik maken van codes op de stembiljetten. De codes zijn gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer. Hierdoor is het mogelijk voor de waterschappen om het stemgeheim van de kiezer te schenden. De stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet” vindt dat hierdoor geen sprake is van een werkelijk geheime stemming, zoals de Waterschapswet die voorschrijft. Maandag aanstaande dient er een kort geding en veel mensen zijn wel een beetje nerveus over de mogelijke afloop.

Als ik het zo op een afstandje bekijk dan zie ik een beweiging dat we langzaam maar zeker weer terug gaan in de tijd. Innovatie heeft lang synoniem gestaan met nieuwe technologie en voortuitgang, maar als deze ontwikkelingen doorzetten gaan betekent innovatie straks weer terug naar het rode potlood.  De risico’s die de stichting van Rob Gongrijp aanvoert zijn m.i. verwaarloosbaar klein. Daarbij is elk systeem feilbaar. Aan de andere kant zou Nassim Nicolas Taleb de ‘black swan theory‘ aanvoeren. Dat komt er op neer dat de kans op het hoogst onwaarschijnlijke wel een keer gaat gebeuren. Weet u al hoe en wat u gaat stemmen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *