Hoe word je meer bevlogen – en dus meer succesvol – in je werk en je leven?

heldHet antwoord is, volgens Bas Kodden, door een HELD te worden, een Hoog Energieke Leidingnemende Doener. Hoe je dat wordt, heeft hij beschreven in zijn boek ‘Word een HELD’ (2013). Onlangs verscheen de tweede druk hiervan. De ondertitel luidt: ‘Hoe bevlogenheid, vitaliteit en toewijding het verschil maken’. Het boek beschrijft enerzijds een persoonlijk stappenplan naar bevlogenheid en anderzijds enkele theoretische modellen over bevlogenheid.

Persoonlijk stappenplan

De kern van het boek van Kodden is een stappenplan dat aangeeft hoe je bevlogen kunt worden (en blijven). Want bevlogenheid is de belangrijkste voorwaarde voor succes in je werk en je leven. Iedere stap uit het stappenplan wordt in het boek verder uitgewerkt met voorbeelden uit de eigen loopbaan van Kodden, met succesverhalen van sporthelden en met verwijzingen naar zelftests. Het verkorte stappenplan is als volgt:

 1. Ontdek en ontplooi je authentieke talenten
 2. Ontwikkel een einddoel voor juist die onderwerpen waar je talenten en passies liggen
 3. Houd plezier in de dingen die je doet en blijf volledig toegewijd aan je einddoel
 4. Zorg dat je fysiek en mentaal fit bent
 5. Wijk af van gebaande paden en neem risico
 6. Vraag je leidinggevende nadrukkelijk om meer autonomie, coaching, feedback en sociale steun op en in je werk
 7. Activeer je persoonlijke energiebronnen en kom in actie
 8. Maak toevallige gebeurtenissen tot hefboom van nieuwe kansen
 9. Overwin je angsten en houd koers
 10. Denk vanuit beschikbare middelen, blijf actiegericht.

Bruikbare management modellen

Kodden schrijft in de inleiding dat hij zijn boek ook bedoeld heeft om enkele management modellen te delen die voor hem in de praktijk het meest waardevol zijn gebleken. Twee daarvan wil ik toelichten.

Bevlogenheid leidt tot hogere individuele prestaties. Wat maakt iemand bevlogen en onder welke condities kan hij of zij optimaal presteren? Volgens de theorie van Schaufeli & Bakker (2009) komt bevlogenheid uit verschillende bronnen:

bevlogenheid

Persoonlijke energiebronnen:

 • Optimisme
 • Eigenwaarde
 • Stressbestendigheid
 • Eigen-effectiviteit

Werkgerelateerde energiebronnen:

 • Autonomie
 • Feedback
 • Sociale steun
 • Coaching

Taakeisen:

 • Werkdruk
 • Emotionele taakeisen
 • Mentale taakeisen
 • Fysieke taakeisen

Een andere belangrijke succesfactor zijn de doelen die je jezelf stelt of de taakeisen die je opgedragen krijgt. Deze zorgen namelijk voor een uitdaging en als die uitdaging in overeenstemming is met je capaciteiten, dan ontstaat ‘flow’ (Csikszentmihalyi, 1989).

flow

Maakbaarheid van succes?

Het lijkt dus alsof succes maakbaar is, als je maar de goede stappen zet. Kodden schrijft: ‘toewijding, doorzettingsvermogen en focus geven de doorslag voor prestaties’. Je volgt de stappen uit het stappenplan en succes is gegarandeerd! Over die maakbaarheid van je eigen succes wil ik wel een relativering maken.

In de eerste plaats bespreekt Kodden alleen succesvolle sporthelden, maar niet al die andere bevlogen sporters die alle stappen volgden, maar om wat voor reden dan ook nooit de top bereikten. Ook van deze sporters kunnen we naar mijn mening belangrijke lessen leren. Verder onderschat Kodden de invloed van externe, onbeheersbare factoren zoals pech en geluk. Aan de hand van geschiedenis van de familie Kennedy zal ik dat toelichten: Vader Joseph voedde zijn kinderen op strak volgens het stappenplan van Kodden. Zijn oudste zoon, ook Joseph geheten, kwam om als vlieger in de tweede wereldoorlog (pech) voordat hij zijn ambities en reeds zichtbare talenten kon waarmaken. Zoon John overleefde zware verwonding in de tweede wereldoorlog (geluk), maar werd als president in 1963 vermoord in Dallas (pech) waardoor Johnson het zo vurig door hem gewenste presidentschap in de schoot kreeg geworpen (geluk). Zoon Robert werd in de aanloop naar het presidentschap eerst minister en werd in 1968 vermoord (pech) voordat zijn talenten en kansen op het presidentschap tot wasdom kwamen. Kortom: om president te worden, om succes te hebben, spelen ook geluk en pech een belangrijke rol …

Conclusie

Ondanks deze relativeringen over de maakbaarheid van succes, geeft het boek ‘Word een held’ een goede onderbouwing van het belang en de werking van bevlogenheid en geeft het boek nuttige tips die zeker zullen bijdragen aan persoonlijk succes in werk en leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *