Tag: Literatuur

Tijd om creatief te zijn

Onlangs verscheen het proefschrift Time to be Creative, self regulation in Time for Creative Professions van Flora Beeftink, die hiermee is gepromoveerd bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Haar proefschrift is niet openbaar, maar ik mocht het wel alvast lezen. In de inleiding beschrijft ze dat ze voor dit proefschrift heeft onderzocht hoe er in creative beroepen wordt omgegaan met timemangement. Zaken als planningen, incubatietijd (piekertijd), deadlines, keuzevrijheid bij het organiseren van het creatieve werk, patronen bij het verdelen van de werklast (het ijsberen door de kamer) en de tijdsbewaking tijdens de voortgang van het creatieve werk. Het onderzoek bestaat uit 5 studies; een experiment, twee enquêtes een interview en een agenda onderzoek. Een belangrijke conclusie van het proefschrift is de noodzaak van time management vaardigheden om je als creativeling ook zakelijk staande te houden. Toch lijkt het erop dat we nog maar aan het begin staan met onze kennis over de rol van timemanagement in creatieve beroepen. Vervolgonderzoek is (uiteraard) nodig.

Winnaars prof. dr. Willem F.G. Mastenbroek publicatieprijs 2008

Gistermiddag was het jubileumcongres “Beter managen en organiseren” ter ere van het tienjarig bestaan van ManagementSite. Aan het einde van het congres op Kasteel Nijenrode werd voor het eerst de prof. dr. Willem F.G. Mastenbroek publicatieprijs uitgereikt door juryvoorzitter prof. dr. Lisa van der Bunt.

De jury heeft ons artikel succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren aangewezen als winnaar. Wij zijn natuurlijk zeer trots en willen hierbij Koen Eising bedanken voor zijn deskundige commentaar tijdens de totstandkoming van dit artikel.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Vandaag verschenen: Dat kan beter!

Heugelijk nieuws. Zojuist is op het jubileum congres ManagementSite 10 jaar, de trends en tips het eerste boekje van Innovatief Organiseren.nl verschenen. De afbeelding hiernaast geeft een indruk van de voorkant. Het boekje bevat 50 columns die zijn geselecteerd uit de columns die de redactie van Innovatief Organiseren.nl de afgelopen 2 jaar heeft geschreven. Het goed nieuws is dat er een tweede druk aankomt die binnenkort verkrijgbaar is via verschillende kanalen.

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Creativiteit in bedrijven: bananenschillen ontlopen en struikelen over de eigen smeerolie

Het Financieele Dagblad organiseerde onlangs een debat over wat “de paradox van de 21e eeuw” wordt genoemd: Bedrijven schreeuwen om innovatie maar tegelijkertijd drukken ze de creativiteit de kop in. Aanleiding was de verschijning van het boek ‘Oh, wat zijn we creatief!’ van FD-redactrice Marleen Janssen Groesbeek en senior consultant Peter ten Hoopen (THT). Het boek beschrijft de resultaten van een groot onderzoek naar de factoren die creativiteit in het bedrijfsleven bevorderen of remmen.

Johannes Veerenhuis-Lens: Met sprongen vooruit

Een tijdje geleden stuurde Johannes Veerenhuis-Lens mij een exemplaar van zijn boek “Met sprongen vooruit. Brainsteps: de creatieve stilte voor de storm.” Johannes is brainstormcoach en geeft in zijn boek een inkijkje in zijn praktijktheorie rondom creativiteit en brainstormen. In mijn ogen zitten er twee centrale boodschappen in het boek. Één: creativiteit kan niet zonder een gedegen mentale warming-up. En twee: je hebt meer aan een brainstormcoach dan aan een facilitator.

Slow food, slow sex, slow management en slow change: slow everything!

De laatste tijd valt het mij op dat het woordje slow  in de mode is. Alles mag (of moet?) slow tegenwoordig. Dat geldt voor sex, politiek, reizen, leiding geven en voor eten. Langzaam staat voor kwaliteit, doordachtheid, verantwoordelijkheid en voor de goede smaak. Hierbij een kort lexicon van de slow movement. Zeg nou eerlijk, kan al dat slow niet wat rappper?

Frank Verschuur: Slow Change, versneller van sociale innovatie

Het boek Slow Change van Frank Verschuur gaat over het benutten van de principes van de sociotechniek voor het verhogen van de effectiviteit van organisaties. Slow Change poogt verbindingen te leggen tussen bedrijfskunde, sociale innovatie en veranderkunde. Is het Verschuur gelukt? Ongetwijfeld zal niet iedereen het met hem eens zijn, maar Verschuur maakt zijn ideeën over sociale innovatie in ieder geval wel lekker concreet en werkt ze helder uit!

Gary Hamel en Bill Breen: Het einde van management zoals wij het kennen

In hun boek “Het einde van management” betogen Gary Hamel en Bill Breen (de oprichter en hoofdredacteur van Fast Company) dat het huidige managementmodel verouderd is en door een aantal bedrijven al is vervangen door alternatieven die meer innovatie opleveren en beter passen bij de kenniseconomie. De door hen aangehaalde organisaties met nog (deels) excentrieke managementpraktijken zijn Google, Toyota, Whirlpool, W.L. Gore, Whole Foods Market, Semco en IBM. De auteurs geven helder aan welke principes van management gaan veranderen en eindigen met praktische handreikingen voor vernieuwers die hun bedrijf op de schop willen nemen. Dit vat ik hieronder bondig voor u samen.

Know-How versus Know-Now

De WRR heeft het rapport “Innovatie vernieuwd” uitgebracht. De onderzoekers zijn kritisch over de manier van denken van het Innovatieplatform. Daardoor is NL de lantaarndrager van de innovatieliga geworden. Er moet veel meer durf en gekte komen, daar is een mentaliteitsverandering voor nodig, stellen zij. Hoe komt het dat Nederlanders kennelijk banger zijn voor innovatie dan de rest van de wereld? Zou het met onze cultuur van dijkenbouwers te maken kunnen hebben? Steken we telkens als een nieuw idee dreigt door te breken de vinger in de dijk?

Hoe leuk is lastig?

Met diversiteit meer innovatie! Deze uitspraak zie je vaak terug in artikelen en boeken over innovatiemanagement. Grote diversiteit van mensen en meningen maakt de kans dat je te maken krijgt lastig gedrag groter.  Over lastig gedrag in organisaties schreven Iris van den Burg, Nora Jie-A-Joen en Relinde Koks in 2004 een boekje met als titel “Hoe leuk is lastig? Over het managen van lastig gedrag in organisaties”. Een absolute aanrader!