Tag: Innovatiemanagement

Controleren of vertrouwen?

 Samenwerking wordt steeds complexer, en daarmee is de klus om het gedrag van medewerkers te controleren en te beheersen er bepaald niet eenvoudiger op geworden. CAO´s en personeelshandboeken worden dikker en dikker. Misschien is het wel tijd om te accepteren dat het vastleggen van gedetailleerde regels, wetten en voorschriften niet meer altijd haalbaar is. Dat het moet blijven bij een beperkte set van uitgangspunten, een basisfilosofie, waarbij mensen zelf bepalen hoe ze die in de praktijk invullen. Het beïnvloeden van gedrag van medewerkers kan echter ook op een andere manier dan door het opleggen van allerlei gedragsregels.   

De professional als trekpaard

 Sociale innovatie is volgens het NCSI, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, het systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties. Dat kan door andere vormen van management in te zetten, meer gebruik te maken van flexibele organisatievormen en door slimmer werken zodat organisaties talenten beter benutten. Een belangrijke speler binnen organisaties is de zogenaamde professional. Professionals blijken zich in toenemende mate onbehaaglijk te voelen in hun functioneren.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Dagobert foei II, relatie beloning en innovatie?

 Is er op de een of andere manier een relatie te leggen tussen de hoogte van het topsalaris binnen een organisatie en innovatie? Moeilijke vraag. Hierbij een poging daar iets zinnigs over te zeggen. In ieder geval is duidelijk dat een hoge bonus voor topbestuurders (maar ook voor gewone medewerkers) niet werkt. Dat komt omdat moderne organisaties zo complex zijn geworden dat het vrijwel ondoenlijk is om een relatie te leggen tussen prestatie en beloning.

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Dagobert, foei!

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Belg Michel Tilmant, bestuursvoorzitter van bank en verzekeraar ING (met oud premier Kok als commissaris) na het kennis nemen van alle commotie over graaien door toppers, in gewetensnood raakt. Na het samen met Marijnissen soep scheppen voor de tientallen kansarme verslaafde overlastveroorzakende dakloze ex-wethouders in Oss, zou hij met een grandioos gebaar kunnen besluiten zijn werkelijk ongehoord schandalige jaarsalaris van € 4.300.000 te verdelen onder alle 119801 collega´s die eind 2006 op de loonlijst stonden.

De ja-maar reflex

 In een bijdrage van 16 maart jl. beschreef Edwin hoe hij met een idee naar zijn baas ging en 5 minuten later gedesillusioneerd de kamer weer verliet.

Hij had beter de regels van Hamish Taylor had kunnen hanteren voor interne innovatie, vond hij achteraf. Dat zijn dan punten als verdiep je in de interne klant, korte/duidelijke/simpele boodschap, optimaliseer tijd/plek/boodschap, zorg voor commitment en maak gebruik van de innovatie eenvoudig.

Eerlijk gezegd geloof ik er absoluut niks van. Edwin heeft een chef die reageert vanuit een ja-maar reflex, en die reflex deugt niet.

Kees Cools, de Nederlandse Jim Collins

In de periode 1997-2004 kwam een aantal ingrijpende financiële schandalen aan het licht bij beursgenoteerde ondernemingen. Volgens onderzoek van Cees Kools bleek de onderliggende oorzaak een combinatie te zijn van de drie factoren excessief belonen van CEO´s, zonnekoningreputaties en irrealistische targets.

Duurzame spagetti en ijsbergen

Vanmiddag was ik te gast bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een workhop over “sociale innovatie en medezeggenschap”. Een boeiend onderwerp, te meer omdat geen brede overeenstemming is over wat er onder sociale innovatie wordt verstaan. Iedere partij claimt het begrip met zijn eigen particuliere agenda. En dan de link met medezeggenschap, hoe moeten we dat zien? Het is een nuttig initiatief van het Ministerie vam SZW om eens wat helderheid over deze begrippen te verschaffen en om medezeggenschap op de sociale innovatiekaart te zetten.

De vergeten rol van de opdrachtgever

Uit een onderzoek van PwC en The Standish Group is projectfalen voor 59% het gevolg van organisatorische aspecten, waar de projectmanager weinig invloed op heeft. De correcte invulling van de rol van het (gedelegeerd) opdrachtgeverschap is de grootste succesfactor. Hieruit blijkt de noodzaak van goed opdrachtgeverschap. Met alle methodes en technieken, plannen van aanpak en veranderconcepten hebben projectmanagers en adviseurs maar slechts voor 41% invloed op projectsucces. Dit is de paradox van de opdrachtgever: een essentiële rol, en tegelijkertijd een vergeten rol. Hier ligt dus een kans om innovatief te organiseren. Gister werd een PMI congres genaamd ‘de paradox van de opdrachtgever’ georganiseerd in het Spant in Bussum. De vergeten rol van de opdrachtgever in de literatuur werd voorzichtig in de spotlight gezet. Er werd voor het eerst duidelijk gemaakt dat opdrachtgevers ook wel eens onzeker zijn en dat ze lang niet alle wijsheid in pacht hebben. Een verfrissende gedachte. 

EXIT JACK WELCH

De Jack Welch formule heeft afgedaan. Ook al staat Welch 5 jaar na zijn vertrek bij General Electric nog volop in de belangstelling. Zijn boeken zijn bestsellers; zijn optredens worden uitstekend bezocht. “Oude koek” stelde het business magazine Fortune al een paar maanden terug. De route naar succes is inmiddels totaal anders dan Welch beweert. Welch is de man van de duidelijke taal: “Elk jaar moet je in je bedrijf afscheid nemen van de 10% medewerkers die het slechtst scoren in hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Dat houdt de mensen scherp.”

Lang leve de freelancer !?

Bij meubelgigant Ikea voelt bijna de helft van de werknemers zich schuldig als hij of zij de eerste is die zijn tas pakt en naar huis gaat. Dat meldt Zibb.nl op basis van TNO-NIPO onderzoek. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat eenderde van de ondervraagden niet kiest voor een vakantiebestemming op basis van de eigen voorkeuren, maar voor een plek die achteraf de de interessantste verhalen oplevert. Geen wonder dat steeds meer werknemers freelancer willen worden. Moet het bedrijfsleven en de overheid blij zijn met deze trend?