Multitaskers are suckers for irrelevancy

Aldus professor communicatie Clifford Nass van de vermaarde Stanford Universiteit. Samen met andere ondezoekers heeft hij aangetoond wat iedere moderne kenniswerker al aan den lijve had ervaren: door multitasking word je niet productiever, maar juist minder productief! Ons brein is ingericht om maar één informatiestroom tegelijk te verwerken. Door de introductie van nieuwe communicatiemiddelen  zoals chat, smartphones, skype, videoconferencing, twitter, social media, e-mail etcetera wordt het steeds moeilijker om je af te sluiten van informatie en je te concentreren op één taak.

De onderzoekers van Stanford University deden onderzoek onder honderd proefpersonen. De ene helft van de groep bestond uit hardcore multitaskers en de andere helft uit mensen die veel minder gebruik maken van verschillende communicatiemiddelen. Ze lieten beide groepen drie verschillende tests doen die te maken hadden met geheugen en informatieverwerking. De hardcore multitaskers hadden veel meer moeite met de tests dan de light multitaskers.

Bovendien bleken hardcore multitaskers niet goed in staat om irrelevante en belangrijke informatie van elkaar te onderscheiden. De light multitaskers konden dit veel beter. Het is de paradox van multitasking: mensen die het weinig doen zijn er het beste in.

Het is vreemd dat bedrijven van werknemers verlangen dat zij constant bereikbaar zijn via mobiele telefoon, Skype en e-mail. Nass in NRC Weekblad van 24-30 oktober 2009: “Dat is schadelijk voor hun productiviteit, en dus voor die van het hele bedrijf”.

Welke goede raad moeten wij destilleren uit het onderzoek van de Stanford Universiteit? Het lijkt mij in ieder geval wijs om ervoor te zorgen dat ik geen communicatieverslaafde wordt. Dat leidt tot innovatief tijd verspillen, zoals Robert Buisman onlangs zo treffend verwoordde. Een tijdje per dag al multitaskend mezelf laten informeren en communiceren is prima, maar ik ga er ook voor zorgen dat ik ook een flink aantal uren per dag ongestoord kan werken. Er zit een uitknop op mijn e-mail en mijn smartphone, en ik ga ‘m gebruiken ook!

Meer artikelen over dit onderwerp:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *